Krijgen wij het intellectuele eigendom van wat jullie voor ons bedenken?