Co-creatie

De aard van consumenten is veranderd. Tegenwoordig zijn consumenten geïnformeerd, onderdeel van een netwerk, actief en wereldwijd. Men is op zoek naar een unieke persoonijke ervaring, en kiest een product of dienst op basis van overwegingen die een paar jaar geleden nog niet zo belangrijk leken. Een belangrijk aspect daarvan waar fabrikanten en bedrijven goed gebruik kunnen maken is de behoefte te participeren. Daarmee lijkt co-creatie een mooie toekomst tegemoet te gaan.

Co-creatie houdt in dat consumenten worden betrokken bij het maken van producten of diensten. Consumenten krijgen hiermee een meer actieve rol toebedeeld in het creatieproces. Gevolg is dat producten en diensten meer aansluiten bij de wensen en behoeften van de uiteindelijke gebruiker.

De auteurs Prahalad en Venkat Ramaswamy van het boek ‘The future of competition’ geven een handleiding om concurrenten de loef af te steken door meer te luisteren naar consumenten. De schrijvers stellen dat we aan het begin van een nieuwe wereld staan; een wereld waarin de rollen van bedrijf en consument samenkomen. Bronnen voor toegevoegde waarde zullen dramatisch veranderen. Alles zal gaan draaien om co-creatie. Prahalad en Ramaswamy noemen vier bouwstenen voor co-creatie:

  • Dialogue (interactiviteit, gedrevenheid en aanzet tot handelen);
  • Access (toegang tot product, informatie of lifestyle);
  • Risk Assessment (kans op schade voor de consument in de ruimste zin van het woord);
  • Transparency (toegankelijkheid van informatie).

Deze bouwstenen komen in alle mogelijke combinaties aan de orde. Hoe co-creatie ingezet moet worden, wordt toegelicht aan de hand van cases uit een breed scala van bedrijfstakken. Van General Motors tot Playstation 2 en ICQ. Prahalad en Ramaswamy breken een lans voor het co-creëren van toegevoegde waarden. Hiervoor moeten drie stappen ondernomen worden:

1) luister naar uw consument;

2) zorg dat uw product een beleving teweeg kan brengen;

3) bouw een belevingsnetwerk.

Deze betere bediening van de consument kan leiden tot een hogere waardering, tot onderscheiding ten opzichte van de concurrent en mogelijk tot meer winst. Een leuk voorbeeld van deze ontwikkeling is het initiatief ‘Battle of concepts’ waarin bedrijven en overheidsinstanties op zoek zijn naar innovatieve ideeën en creatieve oplossingen voor allerlei soorten vraagstukken.

Bijvoorbeeld nieuwe ideeën voor een marketingcampagne of een oplossingen voor een maatschappelijk vraagstuk. Zie www.co-creation.nl ‘Dit idee van co-creatie, samen creëren, staat aan de basis van de open source beweging en is de basisfilosofie waarop het internet is gebouwd. Internet is de afgelopen 15 jaar uitgegroeid van een afgesloten netwerk dat alleen voor wetenschappers en militairen toegankelijk was, tot het overal toegankelijke en overal aanwezige massamedium dat het vandaag is. Dat gebeurde doordat mensen meningen deelden, voortbouwden op elkaars ideeën, samen nadachten. Co-creatie is dus een bewezen winning formula.’

De consument krijgt meer invloed op de ontwikkeling van producten en diensten door recensies te schrijven in weblogs, en in forums de goede en minder goede eigenschappen van producten te bespreken. Bedrijven kunnen hier niet meer om heen. Innovatie gebeurt binnen het bedrijf, het ontwikkelde product wordt “in de markt gezet”. The market as target.  De markt als forum. Waarde wordt samen gecreëerd (co-creatie) op verschillende punten van interactie tussen bedrijf en consument. De co-creatie ervaring is de basis waarde. Bedrijven bepalen en houden het merk in stand De ervaring is het merk. Het merk komt tot stand door co-creatie en verandert door ervaringen van consumenten. Bedrijven bepalen welke informatie naar consumenten gaat. Consumenten en gemeenschappen van consumenten kunnen dialoog initiëren tussen henzelf. Waarde wordt toegekend aan producten en diensten. Waarde wordt toegekend aan de unieke en persoonlijke ervaring die mogelijk is met producten en diensten. Infrastructuur is georienteerd op het beheren van activa, processen, het toewijzen van middelen, en efficiëntie van de organisatie. Infrastructuur is georienteerd op het faciliteren van een omgeving van ervaringen, toegang tot competentie, snelle manieren om middelen opnieuw toe te wijzen, en efficiëntie in het tot stand brengen van nieuwe, persoonlijke en unieke ervaringen.

Co-creatie biedt nieuwe mogelijkheden voor bedrijven en particulieren. De vraag is niet of deze ontwikkeling zich doorzet, maar hoe snel het zal gaan. In de oude vraag- en aanbodeconomie zit een nieuw aspect: de consument van vroeger doet het bedrijf ook een aanbod. Dit aanbod is bijna chantage: “Als je niet naar mij luistert, ga ik naar een concurrent die dat wel doet.&rdquoTradionele bedrijven zijn als een monarchie. Ze kunnen zich voegen bij de revolutie die co-creatie heet, het negeren of het proberen te onderdrukken, maar uiteindelijk zal de revolutie overwinnen.