Besluitvorming in organisaties

Om het met meerdere partijen eens te worden over één naam, heb je een gestructureerde aanpak nodig.

Globrands’ werkwijze brengt eenvoud en helderheid:

 • We werken in stappen van brede naar gerichte sessies
 • Eindbeslissers worden vanaf het begin betrokken
 • Daardoor komt er ruimte voor gedeelde, relevante argumenten
 • Het resultaat is een krachtige naam, die breed binnen de organisatie wordt gedragen.

draagvlak

Draagvlak ontstaat niet per se door veel mensen te laten meebeslissen, maar door een heldere procedure waarin ruimte is voor inhoudelijke interactie. Als daarvan sprake is, wordt elke begrijpelijke en ondubbelzinnige keuze als sterk ervaren. Globrands heeft ervaring met vele manieren om dit proces vorm te geven.

input vanuit de organisatie

Een nieuwe naam kan veel mensen in de organisatie raken. Het kan belangrijk zijn om de medewerkers hierin te erkennen en gebruik te maken van de aanwezige kennis en creativiteit. Aan de hand van een online survey (met vragen zoals: welke waarden vind je belangrijk in de organisatie, heb je zelf al een idee voor een nieuwe naam) kan input vanuit de organisatie worden verkregen die gebruikt wordt voor onze briefing en creatie. Op deze manier snijdt het mes aan twee kanten: medewerkers worden betrokken en wij krijgen waardevolle informatie.

intern doorpresenteren van de shortlist

Als er een shortlist is, of zelfs een definitieve keuze, dan moet deze worden ‘verkocht’ aan betrokkenen. Dat kan hoger management zijn, of alle medewerkers tijdens een event. Weinig mensen zijn gewend een reactie te geven op een naam die er nog niet was. Globrands heeft de ervaring en middelen in huis om betrokkenen op een leuke manier met naamgeving te laten kennismaken en in staat te stellen constructief bij te dragen.

organiseer geen naamprijsvraag

Het organiseren van een prijsvraag om tot een naam te komen raden we om drie redenen af:

 1. strategisch zwak
  De grote uitdaging bij het bedenken van een merknaam is om erachter te komen wat je ermee wilt zeggen. Een prijsvraag helpt daar niet bij.
 2. inhoudelijk zwak
  De kwaliteit van de voorstellen is niet optimaal, want als 300 mensen ieder 2 naamvoorstellen doen, krijg je 600 voorstellen met veel overlap, waar weinig over is nagedacht. Als je 2 mensen ieder 300 voorstellen laat doen, krijg je 600 voorstellen die veel beter zijn.
 3. minder, in plaats van meer draagvlak
  Je maakt het draagvlak juist kleiner in plaats van groter, want je zegt ‘nee’ tegen alle bijdragen behalve de winnaar. Die bijdragen komen juist van de meest betrokken mensen. Beter kan je vragen naar wat mensen belangrijk vinden aan een nieuwe naam en de antwoorden meenemen in de beslissing. Het is interessant om bij de bekendmaking van de nieuwe naam te vertellen welke antwoorden er gegeven waren.


De NieuweNaamKaart

Een leuke impressie van de route naar een nieuwe naam vindt u bij onze whitepapers.

Cases: