De NameStorm

snelle oplossing voor projecten met beperkte scope

Soms is er zo snel een naam nodig, dat we het hele traject moeten comprimeren tot één workshop, waarin samen met de opdrachtgever in slechts enkele uren naar de beste oplossing wordt gezocht. Die heet de NameStorm.

Voordelen:
  • snel
  • goedkoop
  • pragmatische aanpak
  • zeer doelgericht
Niet geschikt:
  • als nog een grondige analyse van de merkidentiteit, positionering en/of merkstrategie nodig is
  • voor internationale merken, omdat de linguïstische voorwaarden een individuele aanpak door meertalige creatieven vereisen
  • voor namen die .com vrij moeten zijn, omdat de zoektocht daarnaar eveneens een individuele aanpak door ervaren creatieven vereist
  • voor corporate naamgeving, dus voor grote bedrijven, omdat daarbij interne terugkoppeling en overleg een grote rol spelen
  • als degene die de uiteindelijke beslissing neemt niet aanwezig kan zijn.

De NameStorm is een efficiënte, op naamgeving gerichte creatiemethode. Door naast de kennis en ervaring van Globrands gebruik te maken van het aanwezige potentieel bij je collega’s, worden de kosten laag gehouden.

Hij wordt geleid door drie mensen van Globrands: een consultant en twee naamcreatieven. De consultant heeft jarenlange ervaring met merkstrategie, merkenrecht en taalkundige aspecten van naamgeving. De naamcreatieven zijn bedenkers van merknamen met eveneens jarenlange ervaring bij Globrands. Zij geven tips en technieken voor het bedenken van namen tijdens de workshop en doen natuurlijk ook zelf talloze naamvoorstellen.

Van de opdrachtgever vereist de NameStorm deelname van 2 tot 6 personen en substantieel voorwerk aan de hand van een vragenlijst, waarbij de uitgangspunten grondig in kaart worden gebracht.

Tijdens de sessie is een merkenjurist stand-by, om namen die serieus kans maken direct op merkenrechtelijke en domeinnaambeschikbaarheid te checken.

Aan de hand van de eerste checks wordt gezamenlijk een shortlist bepaald, die door de betrokken merkjurist aan verder overeenstemmend onderzoek in de relevante merkregisters wordt onderworpen. Op basis van de uitslag en onze aanbevelingen kan, zo nodig binnen 3 dagen na de workshop, de definitieve keuze worden gemaakt en de merknaam worden geregistreerd.