merkenrechtelijk onderzoek

Naamontwikkeling kan niet los worden gezien van het merk- en handelsnaamrecht. Merken behoren tot de belangrijkste bezittingen van een bedrijf; in communicatieve en bedrijfseconomische zin, maar zeker ook als intellectueel eigendom.

focus op wat wél kan

Merkenrechtelijk onderzoek richt zich van nature op mogelijke bezwaren, maar de kunst is juist om te focussen op wat wél kan. Dat is de toegevoegde waarde die Globrands biedt.

waar het merkenrecht over gaat
voorkomen van verwarring

De centrale vraag is of er mogelijk verwarring ontstaat met bestaande merken die zijn ingeschreven in dezelfde warenklassen van het handelsregister. In dat geval kan het bestaande merk namelijk met recht bezwaar maken tegen de nieuwe inschrijving. Dat Ajax zowel een voetbalclub als een schoonmaakmiddel is, is mogelijk omdat zij zich in verschillende warenklassen bevinden en er dus geen sprake is van verwarring.

voorkomen dat taal wordt toegeëigend

Daarnaast mag een merknaam niet op puur generieke manier de geleverde producten of diensten beschrijven. Concurrenten hebben die taal namelijk ook nodig. Dat betekent dat Apple wel het woord ‘apple’ als naam kan gebruiken, want het woord appel beschrijft het product of de dienst niet. Een appelkweker kan zichzelf echter niet enkel ‘Apple’ noemen, maar wel weer ‘Andrew’s Apples’, bijvoorbeeld.

onze werkwijze
identieke inschrijvingen

Voorafgaand aan iedere naampresentatie screenen we alle naamvoorstellen op relevante identieke inschrijvingen in de merkenregisters.

gelijkende inschrijvingen

We werken in eerste instantie vrijwel altijd toe naar een shortlist van naamkandidaten. Die shortlist onderwerpen we aan een eigen online screening, om te voorkomen dat een merkgemachtigde merken uitgebreid onderzoekt, waarvan bij voorbaat al vaststond dat ze niet gebruikt konden worden.

De overgebleven kandidaten worden zo uitgebreid als nodig onderzocht op gelijkende merkregistraties en eventuele handelsnamen in alle nodige registers in alle relevante landen.

De resultaten nemen we mee in een uiteindelijke keuzesessie met de opdrachtgever, waar we de namen uit de shortlist ook nog eens beoordelen op hun strategische en communicatieve kwaliteiten. Na de keuze van de uiteindelijke naam wordt deze gedeponeerd.

onze partners

Vooral onderzoek naar gelijkende inschrijvingen is arbeidsintensief, specialistisch werk. Globrands werkt meestal met Misja Nijhuis en Boudewijn Groen van Matchmark, het in-house merkenbureau.

Daarnaast werken we veel met de merkgemachtigden van HGFNovagraaf en Chiever. Als de opdrachtgever zelf merkjuristen in huis heeft, kan dat natuurlijk ook.