BrandStory

Een BrandStory (of merkverhaal) vertelt waarom een merk er is, wat het doet en hoe het dat doet. Het is gericht aan elk publiek voor wie het merk relevant kan zijn.

Energie en richting

Een BrandStory blijft energie en richting geven aan het merk. Niet alleen als het gaat om design en communicatie maar ook voor het maken van beleidskeuzes.

Een BrandStory van Globrands:


inspireert
Het is één ding om ‘inspireren’ te zeggen; daadwerkelijk inspireren is iets anders. Een goed merkverhaal roept sympathie op voor de drijfveren van een merk, brengt emotionele verbondenheid en zet aan tot actie.

gaat over een tegenstelling die opgelost moet worden
Zonder tegenstelling is er geen verhaal. Zo’n tegenstelling bevat de emotionele lading. In onze BrandStory wordt zij op een niet-technische, invoelbare manier verwoord.
Die tegenstelling is meteen ook onze opvatting van de veel voorkomende marketingtermen ‘visie’, ‘brand insight’ en ‘why’.

sluit nauw aan bij de merkpositionering
Een merk is sterker naarmate het consistenter is. De kernwaarden tonen we door ze herkenbaar en invoelbaar te verwoorden in een toon die past bij de merkpersoonlijkheid. Unique selling points (of merkvoordelen) verwoorden wij als de activiteiten waarmee het merk als beste op de markt de tegenstelling kan oplossen.
Voor het bepalen van de merkpositionering kunnen wij onze BrandDefiner hanteren.