verbale merkidentiteit

Taal vertelt het verhaal van je merk. Dat maakt taal het fundament van de merkidentiteit. Taal gebruik je voor interactie met je publiek. Daarbij is de merknaam het vaste, steeds terugkerende onderdeel, de kern van het merk. Maar ook beschrijvende onderregels en slogans zijn zichtbaar en dragen bij aan de verbale merkidentiteit. Minder zichtbaar, maar minstens zo belangrijk is taal voor het formuleren van strategische doelstellingen en een onderscheidende merkpositionering.

taal waarmee je doelen bereikt
ah excellent

Meer dan andere merkelementen geeft taal richting. Taal kan scherp stellen, maar ook open laten. Dat is een keuze.

Met taal kan je samenhang creëren tussen naam, omschrijving, slogan en merkverhaal. Je kan er de relatie mee verduidelijken tussen proposities, range- en afzendermerken.

goede gezamenlijke beslissingen
verbale merkidentiteit

Taal helpt om intuïtieve keuzes concreet te maken. We maken achterliggende overwegingen inzichtelijk. Onze processen zorgen voor helderheid en draagvlak.

onze deliverables

Globrands ontwikkelt bedrijfsnamen en namen voor producten, diensten en online proposities, maar ook slogans en labels.

Tevens bieden we strategisch advies, op gebieden als rebranding, merkidentiteit en positionering. We beoordelen bestaande naamgeving, scheppen orde in merkenportfolio’s en verhelderen het keuzeproces in situaties waar meerdere belangen een rol spelen.

We verzorgen ook het onderzoek: merkenrechtelijk, linguïstisch en onder doelgroepen en stakeholders.