verbale merkidentiteit

Globrands verwoordt merken. We zijn een creatief merknamen bureau dat in 30 jaar is uitgegroeid tot toonaangevende specialist op het gebied van naamontwikkeling en verbal identity in Europa.

taal waarmee je doelen bereikt

Meer dan andere merkelementen geeft taal richting. Taal kan scherp stellen, maar ook open laten. Dat is een keuze.

Met taal kan je samenhang creëren tussen naam, omschrijving, slogan en merkverhaal. Je kan er de relatie mee verduidelijken tussen proposities, range- en afzendermerken.

goede gezamenlijke beslissingen

Taal helpt om intuïtieve keuzes concreet te maken. We maken achterliggende overwegingen inzichtelijk. Onze processen zorgen voor helderheid en draagvlak.

onze deliverables

Globrands ontwikkelt bedrijfsnamen en namen voor producten, diensten en online proposities, maar ook slogans en labels.

Tevens bieden we strategisch advies, op gebieden als rebranding, merkidentiteit en positionering. We beoordelen bestaande naamgeving, scheppen orde in merkenportfolio’s en verhelderen het keuzeproces in situaties waar meerdere belangen een rol spelen.

We verzorgen ook het onderzoek: merkenrechtelijk, linguïstisch en onder doelgroepen en stakeholders.