Merkenrecht

Naamontwikkeling kan niet los worden gezien van het merk- en handelsnaamrecht. Merken behoren tot de belangrijkste bezittingen van een bedrijf; in communicatieve en bedrijfseconomische zin, maar zeker ook als intellectueel eigendom.

waar het merkenrecht over gaat

De centrale vraag bij merkenrechtelijk onderzoek is of er mogelijk verwarring ontstaat met bestaande merken die zijn ingeschreven in dezelfde warenklassen van het handelsregister. In dat geval kan het bestaande merk namelijk met recht bezwaar maken tegen de nieuwe inschrijving. Dat Ajax zowel een voetbalclub als een schoonmaakmiddel kan zijn, is zo omdat zij zich in verschillende warenklassen bevinden en er dus geen sprake is van verwarring.

Daarnaast mag een merknaam niet op puur generieke manier de geleverde producten of diensten beschrijven. Concurrenten hebben die taal namelijk ook nodig. Dat betekent dat Apple wel het woord ‘apple’ als naam kan gebruiken, want het woord appel beschrijft het product of de dienst niet. Een appelkweker kan zichzelf echter niet enkel ‘Apple’ noemen, maar wel weer ‘Andrew’s Apples’, bijvoorbeeld.

onze werkwijze

identieke inschrijvingen
Voorafgaand aan iedere naampresentatie zorgt Matchmark voor een eerste screening van alle naamvoorstellen op relevante identieke inschrijvingen in de merkenregisters.

gelijkende inschrijvingen
Na selectie van een shortlist worden de overgebleven alternatieven zo uitgebreid als nodig onderzocht op gelijkende merkregistraties en eventuele handelsnamen in alle nodige registers. Na de keuze van de uiteindelijke naam wordt deze gedeponeerd.

onze partners

Vooral onderzoek naar gelijkende inschrijvingen is arbeidsintensief, specialistisch werk. Globrands werkt meestal met Misja Nijhuis en Boudewijn Groen van Matchmark, het in-house merkenbureau.

Daarnaast werken we veel met de merkgemachtigden van Novagraaf en Chiever. Als de opdrachtgever zelf merkjuristen in huis heeft, kan dat natuurlijk ook.