Inventariserend & strategisch onderzoek

markt- en concurrentieanalyse

Met dit onderzoek brengen we in kaart op welke thema’s een merk een klik kan maken met de markt.
We doen onderzoek in relevante (online) bronnen en onder de beoogde doelgroep om meningen ten aanzien van marktontwikkelingen en soortgelijke aanbieders boven tafel te krijgen en inzicht te krijgen in behoeften waar beter aan voldaan kan worden en hoe deze worden verwoord.

  • Vraaggesprekken in groepen van ongeveer 8 personen
  • Mogelijkheid om de uitvoering van het onderzoek bij te wonen bij het bureau in Amsterdam.

Deliverable: resultaten en advies in rapportage en (indien gewenst) presentatie.

toetsing van merkarchitectuur

Deze toetsing start met de eerste oriëntatie op de bestaande merkarchitectuur. Dat wil zeggen dat we de relatie beschrijven tussen hoofdmerk, submerken, endorsed merken en merken die voor het publiek geen verband houden met het hoofdmerk.

Vervolgens verkennen we mogelijke wijzigingen in de merkarchitectuur en de implicaties, door deze te toetsen aan de bedrijfsstrategie.

Deliverable: advies voor te implementeren merkarchitectuur in rapportage en (indien gewenst) presentatie.

online survey naar merkperceptie

Online survey in een samengesteld panel om inzicht te krijgen in de naamsbekendheid en perceptie van verschillende merken in een categorie. We onderzoeken de mate waarin eigen of vergelijkbare merken met van tevoren gekozen merkwaarden worden geassocieerd.

Deliverable: resultaten in een rapportage en (indien gewenst) presentatie.

online onderzoek naar gebruikersprofiel

Onderzoek dat inzicht geeft in wie de kopers/liefhebbers van verschillende merken in een productcategorie zijn.

Deliverable: resultaten in een rapportage en (indien gewenst) presentatie.