input & draagvlak

betrokkenen-onderzoek

Onderzoek onder medewerkers,  stakeholders en of gebruikers van een merk om input te verkrijgen voor een beslissing en draagvlak te vergroten.

We vragen naar wat belangrijk wordt gevonden, in termen van merkwaarden, thema’s, naamkenmerken, etc. Ook naam- of slogansuggesties zijn mogelijk maar we raden niet aan hier een competitie-element in aan te brengen.

Mogelijke vormen:

  • online survey
    Groot aantal respondenten, inhoudelijk ingekaderd, kwantitatieve analyse.
  • (telefonische) interviews onder betrokkenen
    Klein aantal respondenten, inhoudelijk rijk, kwalitatieve analyse.
  • focusgroepen
    Middelgroot aantal respondenten, inhoudelijk rijk, kwalitatieve analyse.

Deliverable: resultaten en analyse in rapportage en (indien gewenst) presentatie.