Check & evaluatie

LinQuest® meertalentest

Extra controle op taalkundige bruikbaarheid in de belangrijkste relevante talen. Daarbij wordt vooral gekeken naar uitspraak, klank, leesbaarheid en mogelijke (ongewenste) bijbetekenissen.

We laten 5 native speakers per taal een vragenlijst invullen en de uitspraak opnemen.

Ook uit te voeren als naam/logocombinatie.

Deliverable: rapportage.

naam- en/of sloganbeoordeling

Testen van bestaande naam- en/of sloganvoorstellen.

Mogelijke vormen:

 • online ranking van shortlist
  Creëren van draagvlak voor de uiteindelijke keuze
 • online survey per naam
  Per naam testen van associaties, uitspreekbaarheid, eventuele bezwaren.
 • focusgroepen
  Begrijpen wat een voorstel doet voor een merk en een merkportfolio.
  Verkennen van praktijksituaties waar de voorstellen worden toegepast.
  Vinden van nieuwe relevante argumentatie voor een beslissing.

Deliverable: resultaten en analyse in rapportage en (indien gewenst) presentatie.

betrokkenen-onderzoek

Onderzoek onder medewerkers,  stakeholders en of gebruikers van een merk om input te verkrijgen voor een beslissing en draagvlak te vergroten.

We vragen naar wat belangrijk wordt gevonden, in termen van merkwaarden, thema’s, naamkenmerken, etc. Ook naam- of slogansuggesties zijn mogelijk maar we raden niet aan hier een competitie-element in aan te brengen.

Mogelijke vormen:

 • online survey
  Groot aantal respondenten, inhoudelijk ingekaderd, kwantitatieve analyse.
 • (telefonische) interviews onder betrokkenen
  Klein aantal respondenten, inhoudelijk rijk, kwalitatieve analyse.
 • focusgroepen
  Middelgroot aantal respondenten, inhoudelijk rijk, kwalitatieve analyse.

Deliverable: resultaten en analyse in rapportage en (indien gewenst) presentatie.

markt- en concurrentieanalyse

Met dit onderzoek brengen we in kaart op welke thema’s een merk een klik kan maken met de markt.
We doen onderzoek in relevante (online) bronnen en onder de beoogde doelgroep om meningen ten aanzien van marktontwikkelingen en soortgelijke aanbieders boven tafel te krijgen en inzicht te krijgen in behoeften waar beter aan voldaan kan worden en hoe deze worden verwoord.

 • Vraaggesprekken in groepen van ongeveer 8 personen
 • Mogelijkheid om de uitvoering van het onderzoek bij te wonen bij het bureau in Amsterdam.

Deliverable: resultaten en advies in rapportage en (indien gewenst) presentatie.

toetsing van merkarchitectuur

Deze toetsing start met de eerste oriëntatie op de bestaande merkarchitectuur. Dat wil zeggen dat we de relatie beschrijven tussen hoofdmerk, submerken, endorsed merken en merken die voor het publiek geen verband houden met het hoofdmerk.

Vervolgens verkennen we mogelijke wijzigingen in de merkarchitectuur en de implicaties, door deze te toetsen aan de bedrijfsstrategie.

Deliverable: advies voor te implementeren merkarchitectuur in rapportage en (indien gewenst) presentatie.

online survey naar merkperceptie

Online survey in een samengesteld panel om inzicht te krijgen in de naamsbekendheid en perceptie van verschillende merken in een categorie. We onderzoeken de mate waarin eigen of vergelijkbare merken met van tevoren gekozen merkwaarden worden geassocieerd.

Deliverable: resultaten in een rapportage en (indien gewenst) presentatie.

online onderzoek naar gebruikersprofiel

Onderzoek dat inzicht geeft in wie de kopers/liefhebbers van verschillende merken in een productcategorie zijn.

Deliverable: resultaten in een rapportage en (indien gewenst) presentatie.

Een BrandStory (of merkverhaal) vertelt waarom een merk er is, wat het doet en hoe het dat doet. Het is gericht aan elk publiek voor wie het merk relevant kan zijn.

Energie en richting

Een BrandStory blijft energie en richting geven aan het merk. Niet alleen als het gaat om design en communicatie maar ook voor het maken van beleidskeuzes.

Een BrandStory van Globrands:


inspireert
Het is één ding om ‘inspireren’ te zeggen; daadwerkelijk inspireren is iets anders. Een goed merkverhaal roept sympathie op voor de drijfveren van een merk, brengt emotionele verbondenheid en zet aan tot actie.

gaat over een tegenstelling die opgelost moet worden
Zonder tegenstelling is er geen verhaal. Zo’n tegenstelling bevat de emotionele lading. In onze BrandStory wordt zij op een niet-technische, invoelbare manier verwoord.
Die tegenstelling is meteen ook onze opvatting van de veel voorkomende marketingtermen ‘visie’, ‘brand insight’ en ‘why’.
Het zinnetje over inspireren hierboven is bijvoorbeeld de tegenstelling in het verhaal dat u nu leest.

sluit nauw aan bij de merkpositionering
Een merk is sterker naarmate het consistenter is. De kernwaarden tonen we door ze herkenbaar en invoelbaar te verwoorden in een toon die past bij de merkpersoonlijkheid. Unique selling points (of merkvoordelen) verwoorden wij als de activiteiten waarmee het merk als beste op de markt de tegenstelling kan oplossen.
Voor het bepalen van de merkpositionering kunnen wij onze BrandDefiner hanteren.

 

Globrands formuleert samen met de opdrachtgever in één workshop een merkidentiteit- en positionering waar verschillende communicatieprofessionals mee uit de voeten kunnen.

Door onze focus op naamgeving is Globrands erin getraind om met een minimum aan tijd en middelen de kern van een merk te vinden. Ook als er verschillende deelnemers met verschillende invalshoeken aanwezig zijn.

In een dagdeel komen we tot de merkessentie, die is gebaseerd op de domeinomschrijving, doelgroep, merkkarakter, kernwaarden en merkbelofte. Deze dient voor ons als uitgangspunt voor ontwikkeling van merknamen, descriptors en slogans. Tevens is hij richtinggevend voor ontwerpers, schrijvers, app- en webontwikkelaars.

Voordelen:
 • snel
 • overeenstemming bij verschillende invalshoeken
 • pragmatische aanpak
 • betekenisvol
 • doelgericht.
Minder geschikt:
 • als degenen die de uitkomsten moeten accorderen er niet bij aanwezig kunnen zijn.

Bij onder meer de volgende projecten is gebruik gemaakt van de BrandDefiner:

Er zijn veel plaatsen waar je kan kijken of een domeinnaam nog vrij is, maar bij de meeste sites zijn er kapers op de kust; dan merken andere partijen dat u belangstelling heeft voor een bepaalde naam en wordt hij voor uw neus weggekaapt.

Nederlandse domeinnamen zijn veilig te checken op de site van SIDN. Voor de meeste bezoekers is het maximum 10 per dag, maar Globrands heeft onbeperkt toegang.

Voor .com, .eu en andere internationale domeinchecks is www.domaininfo.com een veilige oplossing.

Alle namen die Globrands aan opdrachtgevers presenteert, zijn vooraf gecheckt voor alle relevante domeinextensies, waarmee teleurstellingen voorkomen worden.

zoekwoorden in een domeinnaam

Over de zin en onzin van zoekwoorden in merk- en domeinnamen hebben we in samenwerking met goeiezaak.com een whitepaper geschreven.

Goed onderzoek kenmerkt zich door het stellen van de juiste vragen – en die liggen bij merknaamgeving niet altijd voor de hand.

merkenrechtelijk onderzoek

In de meeste gevallen is het merkenrecht een cruciaal onderdeel van een naamgevingstraject. De centrale vraag is: ontstaat er verwarring met bestaande merken? Lees hier meer.

beschikbaarheid van domeinnamen

Waar kan je domeinnamen checken zonder dat ze gekaapt worden? Moet je die domeinnaam met dat ene belangrijke zoekwoord echt hebben, of zijn er betere oplossingen? Lees hier meer.

linguïstisch onderzoek

Globrands beschikt over een wereldwijd testpanel om snel en effectief namen te testen op juiste (en verkeerde!) associaties. Daarnaast maken we gebruik van onze uitstekende relaties binnen het Global Naming Network voor creativiteit en een genuanceerd oordeel.

consumentenonderzoek

Wie een naam voor een merkconcept test, krijgt al snel resultaten die niet overeenkomen met hoe de naam in de praktijk zou functioneren. Dat komt doordat een goede naam in de praktijk geen vragen over de naam oproept, terwijl dat precies is wat een naamtest wel doet. Daarom is het stellen van de juiste vragen ook hier de kunst. Neem contact met ons op voor meer informatie.

merkportfolio-analyse

Is de bestaande naamgeving in uw merkportfolio logisch? Zorgt zij voor maximale samenhang tussen de merken en onderlinge versterking? Ons advies zorgt voor een optimale merkarchitectuur met minimale middelen. Neem contact met ons op voor meer informatie.

bedrijfsenquête

Het genereren van draagvlak voor een nieuwe naam kan om extra aandacht vragen. Een bedrijfsenquête is een middel om daar voor te zorgen. Maar er zijn meer mogelijkheden.

 

Als een nieuw merk wordt geboren uit een aantal gevestigde merken, biedt dat goede mogelijkheden voor een bedrijfsnaam die meteen al sterk en veelzeggend is. Naamgeving is inspirerend en motiverend. Het geeft de betrokkenen houvast geeft bij het neerzetten van de nieuwe merkidentiteit.

de dynamiek van een fusie

Elke fusie is weer anders en kent zijn eigen dynamiek. De manier waarop bestuur en medewerkers het beste bij het naamgevingsproces kunnen worden betrokken varieert, en ook de mate van eensgezindheid over de te volgen koers.

draagvlak

Wij kunnen de naam rechtstreeks aan de hand van een briefing ontwikkelen en het besluitvormingsproces richten op acceptatie door centrale beslissers. Maar omdat een fusie iedereen raakt in de organisatie, kan het genereren van draagvlak juist erg belangrijk zijn. Lees hier meer over het organiseren van draagvlak.

Globrands weet door jarenlange ervaring uit elke situatie het optimale te halen en te zorgen dat er een naam komt die zowel in- als extern een stevige basis vormt voor de nieuwe merkidentitet.

de NieuweNaamKaart

Hier vindt u de NieuweNaamKaart: een leuke grafische impressie van de route naar een nieuwe naam.

 

Cases:

Na de ontwikkeling van een naam, een slogan of een merkverhaal volgen nog een aantal stappen om het nieuwe merk tot een breed succes te maken.

Merkregistratie

Om de naam veilig te stellen voor eventuele andere merkintroducties volgt eerst een merk- en handelsnaam registratie. Op die manier is de naam beschermd en kunnen concurrenten geen inbreuk plegen op uw zorgvuldig opgebouwde merknaam. De registratie kan worden verzorgd door onze in-house juristen van Matchmark.

Design logo en huisstijl

Een sterk nieuw merk verdient een bijpassend logo-ontwerp en huisstijl. Globrands werkt samen met gerenommeerde designbureaus als VBAT, Koeweiden Postma en Fabrique, maar ook met kleinere bureaus. Wij ondersteunen u graag bij een goede briefing zodat naam en design mooi op elkaar aansluiten.

Internal branding

De lancering begint bij acceptatie intern. Gedurende het project kunnen wij uw directie en uw werknemers effectief betrekken bij de ontwikkeling en sluiten dit af met een presentatie.

Implementatie

Als bovenstaande zaken onder controle zijn, kan het merk met behulp van implementatie- en reclamebureaus verder worden uitgerold. Van het omstickeren van de bedrijfsauto’s tot een nieuwe campagne. Hierover leest u meer in het whitepaper ‘Na de naam: de huisstijl‘.

Globrands heeft nauwe banden met de beste bureaus van Nederland op deze gebieden, waaronder Nykamp Nyboer. Wij kunnen onze opdrachtgevers hierbij adviseren en begeleiden.

Dankzij onze partners in het Global Naming Network (GNN) heeft Globrands toegang tot merkenrechtelijke, creatieve en culturele expertise over de hele wereld.

GNN is ’s werelds leidende netwerk van onafhankelijke naamgevingsadviseurs, met bureaus in Amerika, Europa en Azië. Door specialisten samen te brengen die afkomstig zijn uit de landen van waaruit zij opereren, creëren we onderscheidende, cultureel relevante en wettelijk beschikbare namen die over de hele wereld worden gebruikt.

Naast Globrands in Amsterdam zijn  de volgende kantoren bij GNN aangesloten:

Naamontwikkeling kan niet los worden gezien van het merk- en handelsnaamrecht. Merken behoren tot de belangrijkste bezittingen van een bedrijf; in communicatieve en bedrijfseconomische zin, maar zeker ook als intellectueel eigendom.

waar het merkenrecht over gaat

De centrale vraag bij merkenrechtelijk onderzoek is of er mogelijk verwarring ontstaat met bestaande merken die zijn ingeschreven in dezelfde warenklassen van het handelsregister. In dat geval kan het bestaande merk namelijk met recht bezwaar maken tegen de nieuwe inschrijving. Dat Ajax zowel een voetbalclub als een schoonmaakmiddel kan zijn, is zo omdat zij zich in verschillende warenklassen bevinden en er dus geen sprake is van verwarring.

Daarnaast mag een merknaam niet op puur generieke manier de geleverde producten of diensten beschrijven. Concurrenten hebben die taal namelijk ook nodig. Dat betekent dat Apple wel het woord ‘apple’ als naam kan gebruiken, want het woord appel beschrijft het product of de dienst niet. Een appelkweker kan zichzelf echter niet enkel ‘Apple’ noemen, maar wel weer ‘Andrew’s Apples’, bijvoorbeeld.

onze werkwijze

identieke inschrijvingen
Voorafgaand aan iedere naampresentatie zorgt Matchmark voor een eerste screening van alle naamvoorstellen op relevante identieke inschrijvingen in de merkenregisters.

gelijkende inschrijvingen
Na selectie van een shortlist worden de overgebleven alternatieven zo uitgebreid als nodig onderzocht op gelijkende merkregistraties en eventuele handelsnamen in alle nodige registers. Na de keuze van de uiteindelijke naam wordt deze gedeponeerd.

onze partners

Vooral onderzoek naar gelijkende inschrijvingen is arbeidsintensief, specialistisch werk. Globrands werkt meestal met Misja Nijhuis en Boudewijn Groen van Matchmark, het in-house merkenbureau.

Daarnaast werken we veel met de merkgemachtigden van Novagraaf en Chiever. Als de opdrachtgever zelf merkjuristen in huis heeft, kan dat natuurlijk ook.

Een slogan is een merkverhaal, verpakt in een handvol woorden.
Gekoppeld aan de merknaam geeft een slogan extra diepte aan de merkpositionering. Een slogan geeft het merk inhoud en zet de centrale boodschap kracht bij.

identiteit of actie
Sommige slogans zetten aan tot actie, zoals ‘Ik zeg: doen!’ van NEM. Zulke slogans zie je voornamelijk in campagnes.
Het andere type slogans vertelt meer over het merk en zijn karakter, zoals ‘Meld Misdaad Anoniem‘ van Stichting M. en ‘vind de vakantie die klikt‘ van Mondygo.
Dit soort slogans staat dichter bij de merkidentiteit en wordt voor een langere tijd gebruikt. Hiervoor is Globrands het geëigende bureau.

mogelijkheden
Er is veel mogelijk met slogans. Het is van belang om focus te creëren door eerst de merkidentiteit en de merkpositionering vast te stellen.

Meer over slogans is te lezen op ons platform Slogans.nl.

Cases:

Soms is er niet een nieuwe merknaam nodig, maar wel een passende aanduiding voor een categorie. Bijvoorbeeld bij een nieuw merk met een verbeeldende naam, waar niet direct uit blijkt waar het voor staat.

Vaak kan dat met bestaande taal, soms zijn er nieuwe woorden of samenstellingen nodig. Voorop staat dat met een minimum aan woorddelen zo scherp en effectief mogelijk gecommuniceerd wordt.

nieuw concept

Zo’n aanduiding kan dienen om een nieuw concept te benoemen op een manier die meteen helder is. Dit zijn voorbeelden die door Globrands zijn ontwikkeld:

 • BuitenDeDeur verzekering (Interpolis)
 • foodcafé (Amstel)
 • koffiepad (Philips/DE)
 • deelblokjes (Iglo)
 • wisselgesprek (KPN)
 • keepkantjes (Westland Kaasspecialiteiten)
verklarende toevoeging

Zulke aanduidingen  kunnen ook als verklarende toevoeging, ofwel ‘descriptor’ worden gebruikt, zoals het deel ‘GreenParks’ in Landal GreenParks.

structuur

Vaak dienen ze om helderheid te bieden in een breder productaanbod, bijvoorbeeld als het gaat om tariefstructuren (BelBasis, BelPlus, BelExtra van KPN).

boodschappenlijstje naam voor propositie

Boodschappenlijstje met namen voor proposities die door Globrands zijn ontwikkeld

Een naam kan al met een minimum aan verdere communicatie overbrengen waarin een propositie zich onderscheidt van de rest. Wij hebben een groot aantal bekende en minder bekende namen voor proposities ontwikkeld, zoals Senseo, Actimel, Schuddebuikjes, Flippo’s en wisselgesprek.

dagelijks gebruik

De beste namen voor producten en diensten nodigen uit tot dagelijks gebruik. In een agenda, aan de telefoon of gekrabbeld op de achterkant van een hand. Maar ook op de radio en in het winkelschap. Of juist in een specialistisch vakblad en tijdens een congres.

strategie bepaalt naam voor propositie

De keuze voor een propositienaam is meteen ook een strategische keuze. Hij bepaalt de toekomstige mogelijkheden van het nieuwe merk.

context

Een naam voor een propositie geeft invulling aan het moedermerk en gaat ook een wisselwerking aan met andere merken. Zowel uit het eigen merkenportfolio als van andere aanbieders.
Slim omgaan met deze context biedt extra kansen om met een minimum aan middelen een maximum aan communicatieve waarde te bereiken.

online

Juist voor de naam van online proposities is de context van groot belang. Services als DigiD, Medmij, Payconiq en Zoover vormen een verbindende schakel tussen bestaande merken en instellingen. Daarover vind je hier meer.

Ook elders bevat deze site veel voorbeelden, inspiratie en informatie over onze aanpak.

Soms is er zo snel een naam nodig, dat we het hele traject moeten comprimeren tot één workshop, waarin samen met de opdrachtgever in slechts enkele uren naar de beste oplossing wordt gezocht. Die heet de NameStorm.

Voordelen:
 • snel
 • goedkoop
 • pragmatische aanpak
 • zeer doelgericht
Niet geschikt:
 • als nog een grondige analyse van de merkidentiteit, positionering en/of merkstrategie nodig is
 • voor internationale merken, omdat de linguïstische voorwaarden een individuele aanpak door meertalige creatieven vereisen
 • voor namen die .com vrij moeten zijn, omdat de zoektocht daarnaar eveneens een individuele aanpak door ervaren creatieven vereist
 • voor corporate naamgeving, dus voor grote bedrijven, omdat daarbij interne terugkoppeling en overleg een grote rol spelen
 • als degene die de uiteindelijke beslissing neemt niet aanwezig kan zijn.

De NameStorm is een efficiënte, op naamgeving gerichte creatiemethode. Door naast de kennis en ervaring van Globrands gebruik te maken van het aanwezige potentieel bij je collega’s, worden de kosten laag gehouden.

Hij wordt geleid door drie mensen van Globrands: een consultant en twee naamcreatieven. De consultant heeft jarenlange ervaring met merkstrategie, merkenrecht en taalkundige aspecten van naamgeving. De naamcreatieven zijn bedenkers van merknamen met eveneens jarenlange ervaring bij Globrands. Zij geven tips en technieken voor het bedenken van namen tijdens de workshop en doen natuurlijk ook zelf talloze naamvoorstellen.

Van de opdrachtgever vereist de NameStorm deelname van 2 tot 6 personen en substantieel voorwerk aan de hand van een vragenlijst, waarbij de uitgangspunten grondig in kaart worden gebracht.

Tijdens de sessie is een merkenjurist stand-by, om namen die serieus kans maken direct op merkenrechtelijke en domeinnaambeschikbaarheid te checken.

Aan de hand van de eerste checks wordt gezamenlijk een shortlist bepaald, die door de betrokken merkjurist aan verder overeenstemmend onderzoek in de relevante merkregisters wordt onderworpen. Op basis van de uitslag en onze aanbevelingen kan, zo nodig binnen 3 dagen na de workshop, de definitieve keuze worden gemaakt en de merknaam worden geregistreerd.

Het eerste contact met een online merk, zoals een app of een website, verloopt meestal via zoekmachines en social media. De naam representeert daar het merk. Zonder design en met minimale context. De naam moet dus de klik maken. Globrands heeft talloze merknamen speciaal voor online gebruik ontwikkeld, bijvoorbeeld Zoover, DigiD, Bulls & Birds en Spotta.

Voor een online naam zoek je op basis van de merkstrategie de juiste balans tussen gevoel en helderheid, onderscheidendheid en vindbaarheid. En je wilt natuurlijk dat de URL vrij is.

ook een app of een website heeft een online merkidentiteit

Online gaan de merknaam, de domeinnaam, de titels van webpagina’s en tekstkoppen een interactie met elkaar aan. Samen dragen ze bij aan de online merkidentiteit. Daarom kan het verstandig zijn om naamgeving te koppelen aan keywordanalyse en een contentstrategie. Daarvoor werken we samen met online marketingbureaus.

Zie ook het white-paper ‘Zoekwoorden in een merknaam: wat iedereen moet weten’.

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Hoe vind je een naam die zonder problemen in meerdere talen werkt? Globrands beschikt over jarenlange ervaring in het ontwikkelen van krachtige namen die de juiste verwachtingen wekken bij mensen met verschillende linguïstische en culturele achtergronden.

Global Naming Network
Wij zijn daartoe in staat doordat we onderdeel zijn van het Global Naming Network.

research
Daarnaast werken we samen met bureaus die gespecialiseerd zijn in internationaal taalkundig onderzoek, onder meer om de beroemde flaters te voorkomen, zoals de Fiat “Croma”.

Onderaan staan een aantal cases.

 

Veel bekende bedrijfsnamen zijn ontwikkeld door Globrands.
Bijvoorbeeld MenzisMeld Misdaad AnoniemEssentZoover en meer.
Deze site bevat informatie over hoe wij dat doen.

richting en perspectief

De bedrijfsnaam is bepalend voor de toekomstige mogelijkheden van het bedrijf. Hij geeft ruimte en betekenis aan geleverde producten of diensten, in eventuele nieuwe markten en mogelijke nieuwe landen.

hoe kies je de beste bedrijfsnaam?

Een goede bedrijfsnaam roept de juiste verwachtingen op over de visie en kwaliteiten van de organisatie. Zowel emotioneel als rationeel. Extern, maar ook bij de eigen werknemers. Hij toont het karakter, inspireert en vormt de basis voor alle verdere communicatie.

meer helderheid over de eigen identiteit

Een merknaam dient om het onderscheid duidelijk te maken. Niet alleen het onderscheid met de concurrenten is van belang, maar ook de relatie van het bedrijf met doelgroepen, een eventueel koepelmerk of speciale producten of diensten die worden geleverd. Het in kaart brengen van zulke relaties leidt tot een betere naam en dieper inzicht over de eigen identiteit.

als handelsnaam registreren

De kunst is om de boodschap die in de naam wordt uitgedragen, in taal te formuleren die kan worden toegeëigend. Het is namelijk niet mogelijk om een naam als merknaam te registreren als hij enkel letterlijk omschrijft wat wordt aangeboden. Het is ook niet toegestaan een naam te gebruiken die verwarring kan oproepen met een bedrijf dat in iets vergelijkbaars voorziet. Lees hier meer over het merkenrecht.

besluitvormingsproces

Voor grotere organisaties kan met name de keuzeprocedure van belang zijn, omdat er draagvlak nodig is voor de nieuwe naam, bijvoorbeeld vanwege een fusie. Als er meerdere partijen en meningen zijn, hebben wij de manieren in huis om toch een heldere, onderscheidende en aansprekende naam te krijgen.

Maar ook voor kleine bedrijven resulteren onze ervaring en werkwijze in een helder beeld van de bedrijfsdoelstellingen en de verfrissende mogelijkheden die goede merknaamgeving biedt. Vervolgens zorgen we ervoor dat u de beste keuze maakt.

merknaam creatie

Deze website bevat een groot aantal voorbeelden van ons werk, inspiratie voor eigen creatie en informatie over onze aanpak.

Om het met meerdere partijen eens te worden over één naam, heb je een gestructureerde aanpak nodig.

Globrands’ werkwijze brengt eenvoud en helderheid:

 • We werken in stappen van brede naar gerichte sessies
 • Eindbeslissers worden vanaf het begin betrokken
 • Daardoor komt er ruimte voor gedeelde, relevante argumenten
 • Het resultaat is een krachtige naam, die breed binnen de organisatie wordt gedragen.

draagvlak

Draagvlak ontstaat niet per se door veel mensen te laten meebeslissen, maar door een heldere procedure waarin ruimte is voor inhoudelijke interactie. Als daarvan sprake is, wordt elke begrijpelijke en ondubbelzinnige keuze als sterk ervaren. Globrands heeft ervaring met vele manieren om dit proces vorm te geven.

input vanuit de organisatie

Een nieuwe naam kan veel mensen in de organisatie raken. Het kan belangrijk zijn om de medewerkers hierin te erkennen en gebruik te maken van de aanwezige kennis en creativiteit. Aan de hand van een online survey (met vragen zoals: welke waarden vind je belangrijk in de organisatie, heb je zelf al een idee voor een nieuwe naam) kan input vanuit de organisatie worden verkregen die gebruikt wordt voor onze briefing en creatie. Op deze manier snijdt het mes aan twee kanten: medewerkers worden betrokken en wij krijgen waardevolle informatie.

intern doorpresenteren van de shortlist

Als er een shortlist is, of zelfs een definitieve keuze, dan moet deze worden ‘verkocht’ aan betrokkenen. Dat kan hoger management zijn, of alle medewerkers tijdens een event. Weinig mensen zijn gewend een reactie te geven op een naam die er nog niet was. Globrands heeft de ervaring en middelen in huis om betrokkenen op een leuke manier met naamgeving te laten kennismaken en in staat te stellen constructief bij te dragen.

organiseer geen naamprijsvraag

Het organiseren van een prijsvraag om tot een naam te komen raden we om drie redenen af:

 1. strategisch zwak
  De grote uitdaging bij het bedenken van een merknaam is om erachter te komen wat je ermee wilt zeggen. Een prijsvraag helpt daar niet bij.
 2. inhoudelijk zwak
  De kwaliteit van de voorstellen is niet optimaal, want als 300 mensen ieder 2 naamvoorstellen doen, krijg je 600 voorstellen met veel overlap, waar weinig over is nagedacht. Als je 2 mensen ieder 300 voorstellen laat doen, krijg je 600 voorstellen die veel beter zijn.
 3. minder, in plaats van meer draagvlak
  Je maakt het draagvlak juist kleiner in plaats van groter, want je zegt ‘nee’ tegen alle bijdragen behalve de winnaar. Die bijdragen komen juist van de meest betrokken mensen. Beter kan je vragen naar wat mensen belangrijk vinden aan een nieuwe naam en de antwoorden meenemen in de beslissing. Het is interessant om bij de bekendmaking van de nieuwe naam te vertellen welke antwoorden er gegeven waren.


De NieuweNaamKaart

Een leuke impressie van de route naar een nieuwe naam vindt u bij onze whitepapers.

Cases:

Het merendeel van onze projecten is gericht op merknaamontwikkeling. Daarnaast geven we strategisch advies, evalueren we bestaande naamgeving, ontwikkelen we slogans, labels en beschrijvende aanduidingen. Met name grote organisaties hebben baat bij Globrands’ jarenlange ervaring met management van het keuzeproces.

Naamgevingsprojecten bevatten 5 basisstappen die vrijwel altijd terugkeren. Daarnaast vereisen de meeste projecten specifieke expertise. Daar staan links voorbeelden van.

1.     Strategie

Wat wil de opdrachtgever bereiken? Hoe ziet het speelveld eruit? Wat is de kern van het merk, ook op de lange termijn? Allereerst genereren we focus door deze vragen te beantwoorden. Eventueel helpen we bij het formuleren van een merkpositionering.

Standaard formuleren we aan het begin een concept story. De concept story omschrijft in drie korte alinea’s de wereld van de doelgroep zoals die is zonder het merk, welke belangrijke verandering het merk daarin brengt en hoe het merk dat doet.

In elke fase van ons traject wordt de concept story waar nodig aangescherpt. Dit levert belangrijke inzichten op voor naamgeving en laat zien hoe de interactie tussen naam en merk werkt. De concept story is bedoeld voor intern gebruik, maar kunnen naderhand wel worden verwerkt tot een aansprekende BrandStory voor externe communicatie.

2.     MoodWords ®

Dan komt de vraag hoe we de merkessentie willen communiceren. Aan de hand van op maat gemaakte voorbeelden tonen we wat de mogelijkheden zijn. We behandelen verschillende richtingen die telkens andere eigenschappen van het nieuwe merk laten zien. Dat doen we met verschillende soorten taal: beschrijvend, abstract, symbolisch, lokaal, internationaal, extra bijzonder of juist heel duidelijk. Het resultaat van deze sessie is overeenstemming over naampositionering en tone of voice.

3.     Creatie en presentaties

Op basis van deze inzichten creëren wij enkele honderden voorstellen, waaruit we intern een selectie maken. Dat zijn er rond de 30 per presentatie. Meestal zijn er twee presentaties met voorstellen nodig, maar soms is één genoeg.

Alle gepresenteerde voorstellen zijn gecheckt, zodat er geen identieke inschrijvingen zijn in de relevante warenklassen. Als de naam vrij moet zijn als domeinnaam met een bepaalde extensie, voldoen de voorstellen ook daaraan.

Dit leidt tot een shortlist van rond de 5 voorstellen die de essentie van het nieuwe merk raak neerzetten. De kans dat ze ook echt bruikbaar zijn is al groot.

4.     Onderzoek

De namen in deze shortlist reserveren we als domeinnaam. Daarnaast onderwerpen we ze aan merken- en handelsrechtelijk onderzoek.  Als er namen tussen blijken te zitten waarbij de kans te groot is op verwarring met bestaande merken, worden die eruit gehaald.

Als dat nodig is onderwerpen we namen ook aan internationaal linguïstisch onderzoek en consumententests.

5.     Keuze

Uiteindelijk is één naam de winnaar. Een sterk startpunt dat uw merk aan uw markt verbindt op een manier die daarvoor nauwelijks voorstelbaar was.