Nextail Connect!: merknaam voor e-commerceplatform van Blokker voor externe resellers

Blokker holding heeft zich met de naam Nextail gepositioneerd als innovatieve retailer en dat resulteert in nieuwe businessmodellen. Door andere retailers (buiten de merken van Blokker holding) producten te laten verkopen via Nextails online kanalen (bijvoorbeeld blokker.nl) breidt Nextail zijn productaanbod uit. Het bedrijf vroeg Globrands samen een nieuwe naam voor dit marketplace-model te ontwikkelen. Daarmee geeft een van de grootste retailers van Nederland andere retailers ruimte in hun online schap. 

Om het marketplace-model te vermarkten was er behoefte aan een verzamelnaam/merk waaronder de nieuwe propositie aangeboden kan worden aan potentiele verkopers (sellers) uit de Europese markt. De marketplace maakt het mogelijk om enerzijds relevanter te worden voor de consument door een meer en vollediger assortiment toe te voegen en anderzijds het financiële risico te beperken door het uitblijven van voorraadrisico’s en veel beperktere content-kosten.

Een snelle co-creatieve aanpak

Nextail trekt creatieve werknemers aan. Hun creatieve input is gecombineerd met onze naamgevingsexpertise. Daarvoor is onze NameStorm bij uitstek geschikt, zodat er snel overreenstemming was over de te volgen strategie: er werd gestreefd naar een beschrijvende naam onder Nextail, vernieuwend, innovatief en gericht op de ‘seller’. Op basis van deze strategie kwamen al snel goede naamvoorstellen.

Resultaat

Connect! is een specificatie op de merknaam Nextail. Retail en vooruitstrevendheid spreken uit de naam Nextail. De naam Connect! voegt daar precies aan toe wat de toegevoegde waarde van dit platform voor de ‘sellers’ is. Connect! sluit aan bij de tone of voice van Nextail en de eindklank ‘-nect’ sluit aan op de beginklank “Next-‘ in Nextail.

Nextail Connect! verbindt Nextail met andere retailers en retailers met consumenten.

Hier is de website van Nextail Connect!