Mindshakes: naam voor sharable content platform

achtergrond

Mediahuis Nederland ontwikkelt een nieuwe dienst, die zich het best laat omschrijven als ‘nieuw digitaal platform’, al is het delen belangrijker dan het platform, met een nieuwe interactieve en ‘sharende’ community van geestverwanten.

De missie is om de jonge doelgroep van millennials te betrekken. Deze groep is ondernemend en nieuwsgierig maar gebruikt geen traditionele media. Beeld, en dan vooral bewegend beeld, is belangrijker dan tekst. Wat relevant is, wordt niet meer door tijd of actualiteit bepaald, maar door de individuele behoefte van degene die de content oppikt. Millennials zijn oprecht geïnteresseerd in de wereld maar ook onzeker over de eigen rol daarin.

Daarom staat dit platform voor relevante content voor nieuwsgierige mensen van 15 tot 35 jaar die hen raakt en oplossingen biedt.

opdracht

Globrands is gevraagd een passende nieuwe naam voor deze dienst te ontwikkelen. Hij moet merkenrechtelijk registreerbaar zijn in het Benelux Merkenregister en online bruikbaar en herkenbaar zijn – niet als traditionele website maar als maker en curator van dit specifieke soort deelbare content.

resultaat

De naam Mindshakes verwijst eigenlijk niet naar de afzender, maar is een aanduiding voor wat wordt geboden, namelijk intelligente content die je raakt. De naam is snel en gemakkelijk herkenbaar bij berichten op Facebook, Tumblr en andere sociale media. Daardoor zal de content die wordt verspreid het merk automatisch verder laden.