Kaleidos Research: naam voor bedrijf

NCDO is het Nederlandse kennis- en adviescentrum voor burgerschap en internationale samenwerking. Het voert onderzoek uit, geeft trainingen en stimuleert de meningsvorming over mondiale thema’s door publicaties te verzorgen en de discussie op gang te brengen. NCDO werkt daarbij samen met overheid en politiek, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en wetenschap.

Vanaf 1 januari 2015 zal NCDO een meer commerciële weg inslaan. Daartoe richt NCDO een nieuw onderdeel op dat zich toespitst op hoogkwalitatief onderzoek, eventueel in opdracht. Gebruikers van dit onderzoek kunnen maatschappelijke organisaties, overheid en media zijn. Recente opdrachtgevers van NCDO zijn bijvoorbeeld Oxfam Novib, Cordaid, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Bill & Melinda Gates Foundation.

Opdracht

NCDO vraagt Globrands een naam voor dit nieuwe onderdeel te ontwikkelen. De naam moet internationaal te gebruiken zijn. Wanneer de naam wordt vermeld als onderzoeksbron, moet hij van zichzelf betekenis hebben en inhoudelijk gezag uitstralen.

Resultaat

Zowel door de vorm als door de betekenis straalt de naam Kaleidos Research eruditie uit. De vorm is klassiek Grieks, terwijl de betekenis verwijst naar de term ‘caleidoscopisch’, wat ‘veelkleurig’ en meer overdrachtelijk ‘met veel invalshoeken’ betekent. Pluriformiteit is belangrijk voor de organisatie – als doel op zich maar ook als middel om objectiviteit te bewerkstelligen.