ixorg: naam voor bedrijf/productmerk

ixorg is een initiatief van de NMT (Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde), die vanuit haar kennis en praktijkervaring heeft geconstateerd dat er een groeiende behoefte is om de financiering van mondzorg opnieuw vorm te geven. De werkelijk gemaakte tandartskosten zijn hierbij het uitgangspunt.

De NMT constateert dat aanvullende tandartsverzekeringen duur kunnen zijn, terwijl zeer kostbare behandelingen vaak niet vergoed worden.

ixorg is een combinatie van een persoonlijk budget voor tandartskosten en een calamiteitenverzekering voor gebitschade na ongevallen.

Kenmerken:

  • Het geld is en blijft van de patient
  • Gespreid en automatisch maandelijkse betalingen
  •  ixorg voldoet de tandartsnota’s uit het perssonlijk budget
  • Beschikbaar budget is tussen gezinsleden uitwisselbaar
  • Duidelijk inzichtelijk wat uw tandheelkundige kosten nu werkelijk zijn over enkele jaren
  • 100% dekking bij calamiteiten tot 10.000 euro
  • Niet afhankelijk bij een behandeling wat een verzekeraar nu wel of weer niet besluit te gaan vergoeden


De naam

De naam ixorg is een snelle, alternatieve manier om ‘ik zorg’ te schrijven.

Hij draagt het gevoel van kracht en eigen competentie uit. De directe benefit voor de gebruiker is immers dat er totale helderheid ontstaat over wat er met het geld gebeurt dat je voor de tandarts opzij zet. Daarnaast verzeker je alleen wat echt verzekerd moet worden, omdat daar nu eenmaal niet tegenop te sparen valt.

De merkstrategie is van Andy Mosmans,  de grafische identiteit is verzorgd door Grey advertising.