Boudewijn Groen

Matchmark is het aan Globrands gelieerde bureau van merkgemachtigden.

Het bureau is gesitueerd in hetzelfde pand en beide kantoren werken nauw samen bij veel projecten.

LinkedIn